Shri. Anil Akade
Senior Police Inspector
Important Contacts
Sr. PI : Shri. Anil Aakde
Mob. : 9923040547
srpi_narpoli@thanepolice.org
ACP : Shri. C. V. Joshi
Ph. : 02522-250650
acpbhiwandieast@thanepolice.org
DCP : Shri. Sudhir Dabhade
Ph. : 02522-252050/253350
dcpzoneii@thanepolice.org

 

Police Station NARPOLI POLICE STATION
(ph.- 02522-231250)
Division BHIWANDI EAST DIVISION
(Ph.- 02522-250650)
Zone ZONE-2, BHIWANDI
(Ph.- 02522-250650)
Population 3,50,000
Area 100 Sq.KM
POLICE INSPECTOR
(CRIME)
SHRI. A. R. Ghag
Mob. : 9594931952
POLICE INSPECTOR (ADMIN) SHRI.
Mob. :
NAME & NUMBER OF POLICE CHAUKI 1) ANJUR FATA
2) KALHER
3) MANKOLI
NUMBER OF BEAT OR NAME TOTAL—03
COURT Hon’ble J.M.F.C. 2nd Court, Bhiwandi
How To Reach
VIA BHIWANDI RAILWAY STATION ROAD – ANJUR FATA – OLD AGRA ROAD – NARPOLI POLICE STATION
 

AREA UNDER ONE BEAT

BEAT—1 : Patel Compound, Ajmer Nagar, Bhaiyasaheb Ambedkar Nagar, Varhaldevi Nagar, Rahul Nagar, Bharat Colony, Chandan Baug, Kamat Ghar, Brahmanand Nagar, Kateshnagar, Rajiv Gandhi Nagar, Sainagar, Tadali, Mahavir , Railway Station Area, Vitthal Nagar, Balaji Nagar, Bhandari Compound, Anant Nagar, Narmada Nagar, 72 Gala Road, Narpoli Gaon, Krishna Nagar, Ram Nagar, Sathe Nagar, Shivaji Nagar, Devji Nagar, Sona Compound, Anjur Fata, Anand Nagar, Charni Pada

BEAT—2 : Rahnal, Purna, Kopar, Kalher, Kasheli, Valgaon, Telephone Exchange, Pipe Line Kasheli Bridge

BEAT—3: Dapode, Gundavali, Highway-Diva, Anjur, Alimghar, Bharodi, Surai, Aakavadi, Valpada, Mankoli, Vehle, Sarang, Bhatalapada