Shri. R. H. Saste
Senior Police Inspector
Important Contacts
Sr. PI : Shri. R. H. Saste
Mob. : 8698626264
srpi_bhiwanditown@thanepolice.org
ACP : Shri. Ravindra Bhosale
Ph. : 02522-252650
acpbhiwandiwest@thanepolice.org
DCP : SHRI. Sudhir Dabhade
Ph. : 02522-252050/253350
dcpzoneii@thanepolice.org 
Police Station BHIWANDI CITY
(Ph.- 02522-250150)
Division BHIWANDI
(Ph.- 02522-252650)
Zone ZONE-2, BHIWANDI
(Ph.- 02522-250650)
Population 2,35,000
Area 9 Sq.KM
POLICE INSPECTOR
(CRIME)
Shri G. R. Chavan
Mob. : 9870477795
POLICE INSPECTOR (ADMIN) Shri
Mob. :
NAME & NUMBER OF POLICE CHAUKI 1) KANERY
2) PADMANAGAR
3) DHAMANKAR
4) MANSROWAR
5) RAMESHWAR
6) TEENBATTY
7) NAVIVASTI
8) NEHRU
NUMBER OF BEAT OR NAME TOTAL—04
COURT Hon’ble J.M.F.C 1st Court, Bhiwandi
How To Reach
FROM BUS STOP HASIN CINEMA- KAPAALI- TEENBATI – MANDAI – POLICE SATION
 

AREA UNDER ONE BEAT

BEAT—1 : SAMADNAGAR, KANERI, WAZAMOHALA, TEENBATI, KAPALI, BAZARPETH, NAVICHAL, HAPSANALI, MANDAI, GHUNGATNAGAR, LAHOTI COMPOUND, INDIRA NAGAR, KALYANNAKA.

BEAT—2 : PADMANAGAR, NAVJIVAN COLANY, SONARPADA, DHAMANKAR NAKA, SHRIRANGNAGAR, NARAYAN COMPOUND, GAYTRINAGAR, WATER SUPPLY, BHAGWATINAGAR, SHIVAJINAGAR

BEAT—3: NAVIVASTI, NEHRUNAGAR, SHASTRINAGAR, ANAND HOTEL, FULENAGAR NO. 2, HANUMAN TEKK

BEAT—4: MANSROVAR, FULENAGAR NO. 1, SHRAMIKNAGAR, FENGAON, FENEPADA, GANESHNAGAR, BHAGYANAGAR, ASHIRWADNAGAR, SHIVAJINAGAR, HANUMANNAGAR, NEW TANDALI.